MISSION TOUR TO VIETNAM 2022 - DR. NEWTON & DR. LAKSHMI

“Chữa lành chuyên sâu - Chuyển hoá lượng tử - Khơi thông dòng chảy hạnh phúc & thịnh vượng!”

Một hành trình của tái tạo đời sống mới thông qua 5 bước:
“Cân bằng -> Hoà hợp -> Chuyển hoá -> Tái tạo -> Phát triển” để đột phá tạo mục tiêu

CHUỖI NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH MISSION TOUR TO VIETNAM 2022

Hội thảo: Chữa lành đứa trẻ bên trong - Cấp độ 1
(01-02-03-04/7/2022)

Hội thảo: Chữa lành đứa trẻ bên trong - Cấp độ 2
(07-08-08-10/7/2022)

Hội thảo: Liên kết năng lượng gia tộc - Cấp độ 1
(14-15-16-17/7/2022)

Hội thảo chuyên sâu: Quy hồi tiền kiếp
(21-22-23-24/7/2022)

Hội thảo: REBIRTH - TÁI SINH
(28-29-30-31/7/2022)

Hội thảo chuyên ngành: IC COACH
(03-04-05-06-07/8/2022)

ĐĂNG KÝ COMBO CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH MISSION TOUR TO VIETNAM 2022

COMBO TIÊU CHUẨN:
Bao gồm khóa: IC 1 - IC 2 - FC 1

COMBO ĐẶC BIỆT:
Bao gồm các khóa: IC 1 - IC 2 - FC 1 - Quy hồi - Tái Sinh

COMBO MISSION TOUR 2022:
Bao gồm các khóa: IC COACH - FC 1 - Quy hồi - Tái Sinh

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH GIÚP BẠN CHỮA LÀNH, TÌM LẠI NĂNG LƯỢNG
VÀ KHÁT VỌNG THÀNH CÔNG

MBBS, MD Dr. Newton Kondaveti

MBBS Dr. Lakshmi Newton

hình ảnh của khóa đào tạo tại
học viện thành công zehero & QLU

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CƠ HỘI HỌC TẬP 1 LẦN DUY NHẤT TRONG ĐỜI